Het bestuur

Het dagelijks bestuur van de de stichting bestaat uit :

Rudi Otto – Voorzitter
Dennis van de Made – Vice voorzitter
Ardy van Eijk – Penningmeester
Sven Verkleij – Secretaris
Eric Voskuil – Bestuurslid