Het bestuur

Het dagelijks bestuur van de de stichting bestaat uit :

Rudi Otto – Voorzitter
Dennis van de Made – Vice voorzitter
Ardy van Eijk – Secretaris
Richard van de Graaf – Penningmeester
Eric Voskuil – Bestuurslid
Sven Verkleij – Bestuurslid