Wegafzetting rondom “Koningsdag”

Aangezien Koningsdag komend jaar een grotere omvang heeft dan de afgelopen jaren is het nodig om een aantal wegen rondom het “Zalencentrum de Brug en de Miereakker” af te sluiten. Wij als organisatie zullen er alles aan doen om de overlast te beperken. Er zullen komende week tevens borden geplaatst worden waarop aangegeven wordt vanaf welke tijd wat is afgesloten.